Indien je van een device via de CSV export functie een bepaalde registerwaarde wil achterhalen kan je dit doen door de volgende stappen te volgen.


Bepaalde meetwaarden kunnen zó groot worden dat deze niet in één Modbus register passen. Hiervoor kiest de fabrikant dus vaak voor een oplossing waarbij het resultaat van de meting verdeeld zit over 2 Modbus registers. 

Voor bijvoorbeeld het volume bestaat dit uit twee registers van elk 2 bytes. Registers 1211 (MSB) en 1212 (LSB).
De uiteindelijke waarde van het volume kan je achterhalen met de volgende formule:  (MSB * 65536) + LSB.

In het voorbeeld hieronder is het volume op 2 September: Register 1211 (MSB) = 9 en Register 1212 (LSB) = 61350
Het volume is dus : (9*65536) + 61350 = 589824 + 61350 = 651174 L

Een ander voorbeeld met Heating Energy op 3 September: Register 1209 (MSB) = 0 en Register 1210 (LSB) = 13101
Totaal aan heating energy is dus :  (0*65536) + 13101 = 13101 MJ oftewel 13.101 GJ