Gaten in de binnengekomen data

Gaten in de data
Soms komt het voor dat er voor een device voor een onbepaalde tijd geen data is. Voor de analyse van deze "gaten" in de data zijn een aantal param...
Thu, 29 Sep, 2022 at 9:13 PM